Mathias Vanden Borre

Mathias Vanden Borre

2de plaats Brussels Parlement

Waarom ik ontslag gemeenteraadsleden vraag na Schaarbeek

De gebeurtenissen in Schaarbeek en de rol die een aantal politici hierin hebben gespeeld, zijn onaanvaardbaar. Een verkozen mandataris moet de regels van de rechtstaat en de democratie respecteren: scheiding der machten, respect voor openbare diensten en vooral geen valse informatie verspreiden en oproepen tot geweld. Daarom veroordeel ik ten strengste het optreden van Cellou Satina Diallo, gemeenteraadslid in Brussel en Yusuf Yildiz, gemeenteraadslid in Schaarbeek. Ik vind dat ze de eer aan zichzelf moeten houden en ontslag moeten nemen uit hun publieke functies. Een politicus moet de bruggen bouwen in de samenleving, hetgeen deze heren duidelijk niet doen.

Wat me echter nog meer zorgen baart voor de toekomst, is het uitblijven van een veroordeling van deze feiten en publieke terechtwijzing of sanctie door de PS en CDH. Dan kan je de vraag stellen, voor welk Brussel staan deze partijen? Je hebt twee mogelijkheden en dit is echt fundamenteel. Ofwel benader je een gemeenschap volgens afkomst, Turkse politici voor de Turkse gemeenschap, Guineese politici voor Guinnee, etc. zonder integratie of gedeelde identiteit. Zo proberen deze partijen electoraal gewin te halen zonder aandacht voor de publieke cultuur en onze rechtstaat.

Dit is echter niet de weg vooruit voor Brussel.  Dit is niet het model waar de N-VA voor staat. Ons model is dat van een inclusieve samenleving, gebaseerd op de waarden van de Verlichting. Toekomst in plaats van afkomst. Wij hebben ook politici met zeer diverse achtergronden op onze lijsten, maar deze onderschrijven allen ons integratie- en waardenmodel. Vandaar onze nadruk op burgerschap en het belang van opvoeding en onderwijs.