Mathias Vanden Borre

Mathias Vanden Borre

2de plaats Brussels Parlement

Interpellatie over het Brussels PS-gemeenteraadslid bij de protesten in Schaarbeek

Op 13 maart  2019 zal op de gemeenteraad van Brussel-stad een interpellatie die werd ingediend door Mathias Vanden Borre worden besproken achter gesloten deuren. Deze interpellatie gaat over de rol van Brussels gemeenteraadslid Cellou Satina Diallo (PS) tijdens de schoolprotesten in Schaarbeek. Het lijkt dus alsof de PS, samen met coalitiepartners Ecolo/Groen, Défi en Sp.a, liever de potjes bedekt houden. Mathias is het niet eens met de vertrouwelijke agendering van dit dossier om drie redenen. 

1. Deze uitzondering wordt niet gemaakt in het reglement van de gemeenteraad van Brussel-stad. Integendeel, in het reglement staat letterlijk dat een interpellatie over een gemeenteraadslid in openbare zitting moet gebeuren. Een uitzondering maken gaat dus in tegen de fundamentele regels van de gemeenteraad van Brussel.

2. Een gemeenteraadslid moet onder alle omstandigheden de waardigheid van het ambt respecteren. De deontologische code van de stad Brussel is onder alle omstandigheden van toepassing. De verplichtingen die rusten op een verkozen mandataris kan je niet los zien van de persoon, tijdstip of plaats. Hij is meermaals in het nieuws geweest als gemeenteraadslid van Brussel-stad en heeft zo misbruik gemaakt van zijn functie en de waardigheid van de gemeenteraad ernstig in diskrediet gebracht.     

3. Bovendien heeft betrokkene in zijn acties uitdrukkelijk gehandeld als gemeenteraadslid van de stad Brussel. Hij heeft zelfs publieke sociale mediaberichten geplaatst waarin hij aankondigt te laat op de gemeenteraad te zijn omdat hij aanwezig was bij de protesten.

Enkel het gesproken woord telt, maar hier kan u de motivering van de interpellatie terugvinden. Dit is een dossier dat iedereen aanbelangt.

In de week van 29 april 2019 verzamelden zo'n 200 mensen aan een school in Schaarbeek na geruchten van misbruik bij een 4-jarig meisje. Na onderzoek door een wetsdokter oordeelde het parket dat er geen sprake was van zedenfeiten, maar dat het meisje een infectie had. Het protest aan de schoolpoort liep echter compleet uit de hand. De politie werd bekogeld met eieren en ruiten van politiewagens en de school werden ingegooid. De politie moest onder andere traangas gebruiken om de woedende menigte uit elkaar te halen. De school moest zelfs een week lang gesloten worden.

De gebeurtenissen in Schaarbeek en de rol die een aantal politici hierin hebben gespeeld, waaronder een Brussels gemeenteraadslid, zijn onaanvaardbaar. Deze politici hebben niets ondernomen om de gemoederen te bedaren en tot kalmte aan te manen. Integendeel, ze hebben de overheid en het gerecht verdacht gemaakt en bespot. Ze hebben de school, ouders en andere kinderen in gevaar gebracht door hun acties. Ze hebben minachtend gereageerd met beschuldigingen zoals “école des pédophiles”. Ze hebben leugens en fake news verspreid. Ze hebben hun mandaat misbruikt om met hen status en aanzien de ongeruste ouders tegen de school en overheidsdiensten op te zetten. Zo hebben ze diezelfde overheid, waaronder de gemeenteraad van Brussel, ernstige schade toegebracht. Stuk voor stuk zijn dit compleet onaanvaardbare feiten voor een verkozen mandataris. Dit gaat ook manifest in tegen de deontologische code van de stad Brussel.

Een verkozen mandataris moet de regels van de rechtstaat en de democratie respecteren: scheiding der machten, respect voor openbare diensten en vooral geen valse informatie verspreiden en oproepen tot geweld. Daarom veroordeel ik ten strengste het optreden van Cellou Satina Diallo, PS gemeenteraadslid in Brussel, maar ook  Yusuf Yildiz, CdH gemeenteraadslid in Schaarbeek en Fatima Ba, CdH gemeenteraadslid in Schaarbeek en ook andere politici die mogelijks achter de schermen zijn betrokken. Ik vind dat ze allen de eer aan zichzelf moeten houden en ontslag moeten nemen uit hun publieke functies. Een politicus moet de bruggen bouwen in de samenleving, hetgeen deze mensen duidelijk niet doen.

Wat me echter nog meer zorgen baart voor de toekomst, is het uitblijven van een veroordeling van deze feiten en publieke terechtwijzing of sanctie door de PS en CdH. Deze partijen zouden de betrokken politici minstens van de lijst moeten schrappen voor de komende verkiezingen, schorsen in afwachting van het terechte gerechtelijk onderzoek en publiek terechtwijzen, al vind ik een ontslag uit de partij in deze meer gepast.

Dan kan je de vraag stellen, voor welk Brussel staan de PS en CdH? Je hebt twee mogelijkheden en dit is echt fundamenteel:

Ofwel benader je een gemeenschap volgens afkomst, Turkse politici voor de Turkse gemeenschap, Guineese politici voor Guinnee, etc. zonder integratie of gedeelde identiteit. Zo proberen deze partijen electoraal gewin te halen zonder aandacht voor de publieke cultuur en onze rechtstaat. Dit is echter niet de weg vooruit voor Brussel. Integendeel, dit werkt segregatie, wederzijds onbegrip en wantrouwen in de hand en ontspoort in gebeurtenissen zoals in Schaarbeek.

Daar tegenover staat een inclusieve samenleving, gebaseerd op de waarden van de Verlichting: het belang van taal, secularisme, respect voor onze democratie en rechtstaat, geen haat en geweld. We moeten kiezen voor toekomst in plaats van afkomst. Vandaar het belang van gedeeld burgerschap en het belang van opvoeding en onderwijs. 

Deze politici en partijen werken door hun acties en het gebrek aan reactie aan het failliet van Brussel. Om met de woorden van Luckas Vander Taelen te besluiten: “De toekomst van Brussel ziet er somber uit als partijen geen problemen hebben met leugenaars en opportunisten, die openlijk hun minachting voor de rechtstaat laten blijken.” Daarom vraag ik een strenge veroordeling van de gebeurtenissen in Schaarbeek door het College waarbij men afstand neemt van de betrokken politici.