Mathias Vanden Borre

Mathias Vanden Borre

2de plaats Brussels Parlement

Home

Voor Verandering, Voor Vooruitgang, Voor Brussel

Mathias Vanden Borre is gemeenteraadslid voor de N-VA in Brussel-stad en kandidaat op de tweede plaats voor het Brussels Parlement. Hij woont in Laken en steekt met veel energie de handen uit de mouwen om te werken aan een beter Brussel.

Als gemeenteraadslid heeft Mathias Brussel leren kennen als een stad met vele hoogtepunten, maar helaas ook bijzonder grote uitdagingen. Deze uitdagingen moeten in de eerste plaats aangepakt worden door een eengemaakt, transparant en efficiënt bestuur dat er écht is voor de Brusselaar. Vandaag is het bestuur veel te weinig ten dienste van de Brusselaar, gaande van dienstverlening aan het loket, goede wegen en openbaar vervoer, veiligheid, tot netheid en leefbaarheid, werkgelegenheid, onderwijs,... Dit zijn stuk voor stuk knelpunten waar het bestuur vandaag te kort schiet. 

Mathias Vanden Borre: "Vandaag heeft de Brusselaar echt niet het bestuur dat zij of hij verdient. De dienstverlening is te complex, de kwaliteit ondermaats en een kerntaak zoals veiligheid garanderen aan alle burgers wordt zelfs niet gerespecteerd. Dit kan én moet veel beter. Ik zet me geëngageerd in om de Brusselse troeven verder uit te spelen, maar ook om de vele uitdagingen écht aan te pakken."

Volgende 10 punten vormen de essentie van ons programma:

1. Brussel heeft nood aan minder structuren voor een efficiënter beleid.
2. Een leefbaar Brussel zet in op kwaliteitsvolle open ruimte en een betere luchtkwaliteit.
3. Brusselaars hebben recht op een Brussels bestuur dat de veiligheid van zijn inwoners ernstig neemt.
4. Brussel heeft nood aan één mobiliteits- en verkeersveiligheidsplan.
5. Brussel heeft behoefte aan een echt activeringsbeleid.
6. Brussel moet van integratie en inburgering een vereiste maken voor alle nieuwkomers.
7. Brussel heeft grote nood aan een kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod waarin de Vlaamse en de Franse Gemeenschap elk hun verantwoordelijkheid opnemen.
8. Brussel is tweetalig. De gelijkwaardigheid van het Nederlands en het Frans is essentieel voor onze
hoofdstad.
9. Brussel moet zijn rol als hoofdstad van Europa ernstiger nemen.
10. We willen dierenleed zoveel als mogelijk vermijden en treden hard op tegen elke vorm van dierenmishandeling.

Indien u vragen hebt, kan u mij uiteraard steeds contacteren.